afbeelding_content.jpg

Zorg op maat

Zorg op maat klinkt door in de zorg en de aandacht voor de leerling, impliceert geïntegreerde leerlingbegeleiding. Iedereen binnen de school draagt verantwoordelijkheid voor het leren leren, leren leven en leren kiezen van de leerling: dit vraagt begeleiding op didactisch, pedagogisch, sociaal-emotioneel en op loopbaangebied. Voorkomen moet worden dat leerlingen met problemen om die reden voortijdig afvallen.