slide1.jpg

LVO Noord bestaat uit drie streekscholen met een regionale verankering en compleet onderwijsaanbod.

Over LVO Noord

LVO Noord is een cluster van drie scholen: het Dendron College in Horst aan de Maas, Het Bouwens in Peel en Maas en het Raayland College in Venray. Samen bieden ze een compleet onderwijsaanbod van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Door de regionale samenwerking kunnen we expertise bundelen om kwaliteit in het onderwijs te behouden en verbeteren. Wilt u meer informatie over een van de scholen, klik dan op het logo van de betreffende school. 

LVO Noord is één van de zes clusters van Stichting LVO.

Contact

De Centrale Directie van cluster Noord en het ondersteuningsbureau zijn gevestigd in het Raayland College te Venray. Wilt u informatie over of contact met een van de scholen, dan kunt dit rechtstreeks te doen. De gegevens van de scholen staan op de websites van de scholen.

Wie werken er?

Centrale Directie

Tine van Wijk MPM, voorzitter

Ondersteuningsbureau

 • P&O/HRM: Wendy Linders
 • Vastgoed, facilitair en inkoop: Wiel de Kleijne
 • Beleidsadviseur: Colette van der Heuvel 
 • PR en Communicatie: Birgit van der Laan
 • Sectordirecteur onderwijsontwikkeling: Henk Moonen 
 • Management ondersteuning: Marjolein Breikers
 • I-consulent/projectondersteuning: 
  Rob Burggraaf, Herm Hoex, Frank Sieben
 • Business Control, Financiën en kwaliteitszorg:
  Linda van Nieuwkerk, Davey van Raaij, Sanne Clevers

Wij gaan voor uitstekend onderwijs

Elke school kenmerkt zich vanuit haar regionale inbedding en specifieke ontstaansgeschiedenis door een eigen “karakter”. Samen met ouders, leerlingen, samenwerkingspartners (zoals primair onderwijs en vervolgonderwijs) en de omgeving van de school, wordt vorm gegeven aan het onderwijsaanbod.

 • De leerling centraalDe leerling centraal

  Leerlingen ”zijn” de school. Bij alle beleidsplannen, ontwikkelingen en beslissingen staat dit gegeven voorop. De leerling van de 21e eeuw leert veel binnen en buiten de school. Onze leerlingen leven in een samenleving die in complexiteit lijkt toe te nemen, waarin de grote diversiteit aan talenten van de leerlingen nodig is om thuis, op school, in je werk en in je vrije tijd goed te kunnen functioneren.

  Lees verder

 • Doorlopende leerlijnenDoorlopende leerlijnen

  Het voortgezet onderwijs legt de verbinding vanuit het basisonderwijs enerzijds naar het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt anderzijds. De scholen van LVO Noord zorgen ervoor dat het onderwijs voor de leerling aansluit zijn of haar persoonlijke competenties.

  Lees verder

 • Onderwijs op maatOnderwijs op maat

  Geen leerling die bij ons binnenkomt is hetzelfde. Iedere jongere beschikt over uiteenlopende talenten. Er zijn duidelijke verschillen in competenties, sociale achtergronden, ambities. Dit vraagt van de school een hoge mate van flexibiliteit en differentiatie, om de leerling de mogelijkheid te bieden eigen leerroutes te volgen.

  Lees verder

 • Zorg op maatZorg op maat

  Zorg op maat klinkt door in de zorg en de aandacht voor de leerling, impliceert geïntegreerde leerlingbegeleiding. Iedereen binnen de school draagt verantwoordelijkheid voor het leren leren, leren leven en leren kiezen van de leerling: dit vraagt begeleiding op didactisch, pedagogisch, sociaal-emotioneel en op loopbaangebied. Voorkomen moet worden dat leerlingen met problemen om die reden voortijdig afvallen.

  Lees verder